DANH SÁCH HỘI VIÊN DOANH NGHIỆP

Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và các hoạt động mang lại giá trị và tạo ra sự kết […]

DANH SÁCH HỘI VIÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và các hoạt động mang lại giá trị và tạo ra sự kết […]

Hội viên là cá nhân

Hội viên là cá nhân Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động mang lại […]

Hội viên là cơ sở đào tạo

Hội viên là cơ sở đào tạo Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động […]

Hội viên là doanh nghiệp

Hội viên là doanh nghiệp Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động mang lại […]

Vinacontrol – Đối tác giám định tin cậy của các doanh nghiệp

Với 63 năm kinh nghiệm hoạt động ở các lĩnh vực hàng hóa trọng điểm của nền kinh tế, Vinacontrol luôn khẳng định vai trò là một trong những tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận và thẩm định hàng đầu Việt Nam; là đối tác tin cậy của doanh nghiệp, đơn vị logistics […]