TẠP CHÍ VIETNAM SHIPPING GAZETTE – ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG CỦA CUỘC THI TÀI NĂNG TRẺ LOGISTICS VIỆT NAM 2023

Tạp chí Vietnam Shipping Gazette là tạp chí hàng đầu tại Việt Nam từ năm 1999 đến nay trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, logistics và chuỗi cung ứng. Khách hàng của tạp chí đến từ các hãng tàu container, hàng rời, tàu dầu, các công ty logistics 3PL, 4PL, các công ty giao nhận vận tải, kho bãi, cảng biển… và các công ty trong ngành phụ trợ cho chuỗi cung ứng tại Việt Nam và khu vực.

Website: https://vietnamshippinggazette.vn/