Cơ cấu tổ chức

Ngày 24/7/2021, Lễ ra mắt và Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của gần 300 đại biểu. Tại Đại hội, các đại biểu là hội viên đã thảo luận và thông qua Điều lệ, Chương trình hoạt động của Hiệp hội, đồng thời bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và các nhân sự chủ chốt lãnh đạo Hiệp hội trong nhiệm kỳ 2021 – 2024 với tỷ lệ nhất trí cao.

Danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2024 do Đại hội bầu ra bao gồm 20 ông, bà có tên sau đây:

1. Nguyễn Việt Anh (Trường ĐH Đại Nam)
2. Nguyễn Thanh Chương (Trường ĐH Giao Thông Vận Tải)
3. Tô Diệp (Viện Logistics Việt Nam)
4. Trần Chí Dũng (Viện Quản Trị Logistics Toàn cầu)
5. Nguyễn Minh Đức (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam)
6. Đinh Lê Hải Hà (Trường ĐH Kinh tế quốc dân)
7. Nguyễn Thị Vân Hà (Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng EDINS)
8. Nguyễn Vân Hà (Học viện Ngân hàng)
9. Hà Minh Hiếu (Trường ĐH Tài chính – Marketing)
10. Hồ Thị Thu Hòa (Viện Nghiên cứu & Phát triển Logistics Việt Nam)
11. Trịnh Thị Thu Hương (Trường ĐH Ngoại thương)
12. Dương Quang Khánh (Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị)
13. Cao Cẩm Linh (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel)
14. Lê Văn Huy (Trường ĐH Kinh tế – Đại học Đà Nẵng)
15. Trương Tấn Lộc (Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn)
16. Hoàng Đình Nam (Công ty CP U&I Logistics Miền Bắc)
17. Nguyễn Danh Nguyên (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội)
18. Mai Xuân Thiệu (Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu)
19. Trần Trung Tính (Trường ĐH Cần Thơ)
20. Lê Ngọc Trung (Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

Ngay trong Đại hội, Ban Chấp hành Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024 cũng đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu ra các chức danh Chủ tịch và Phó chủ Hiệp hội, bao gồm:

Chủ tịch Hiệp hội là TS. Mai Xuân Thiệu. Ông nguyên là Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam, nguyên Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen. Ông hiện được xem là nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực logistics và là Trưởng ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu.

Phó Chủ tịch Hiệp hội gồm có các Ông/Bà:

1. PGS, TS Nguyễn Thanh Chương (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải): Ông có thâm niên 23 năm giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực tổ chức quản lý vận tải hành khách công cộng trong đô thị, quản lý chất lượng và hiệu quả trong hoạt động vận tải.

2. PGS, TS Nguyễn Minh Đức (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam): Ông đồng thời là Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

3. PGS, TS Hồ Thị Thu Hòa (Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển logistics Việt Nam): Bà là người có nhiều công trình khoa học công bố trong nước và quốc tế về lĩnh vực logistics; tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại nhiều trường đại học trong và ngoài nước; đồng thời tham gia tư vấn, xây dựng, phản biện đề án quy hoạch phát triển về logistics tại nhiều địa phương trên cả nước.

4. PGS, TS Trịnh Thị Thu Hương (Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và kinh doanh quốc tế – Trường ĐH Ngoại thương): có kinh nghiệm nhiều năm trong hoạt động đào tạo, tư vấn về lĩnh vực vận tải và giao nhận quốc tế, bảo hiểm và bảo hiểm hàng hải, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, tạo thuận lợi thương mại…

Tổng thư ký của Hiệp hội là ông Dương Quang Khánh (Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị và Phó Tổng thư ký là TS. Lê Ngọc Trung (Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại).

Trong quá trình hoạt động, vì một số lý do cá nhân, một số nhân sự không thể tham gia vào công tác của Ban Chấp hành. Vì vậy, Chủ tịch Hiệp hội đã ra các Quyết định số 119/QĐ-BCH, số 120/QĐ-BCH, số 121/QĐ-BCH ngày 15 tháng 6 năm 2023 miễn nhiệm chức danh Uỷ viên BCH HIệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2024 đối với ông Tô Diệp, ông Trương Tấn Lộc và ông Trần Trung Tính; đồng thời, ra các Quyết định số 126/QĐ-BCH, số 127/QĐ-BCH, số 128/QĐ-BCH và số 129/QĐ-BCH bổ nhiệm chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành đối với ông Nguyễn Thanh Nhã, ông Nguyễn Minh Đức, ông Nguyễn Hồng Phúc và bà Trịnh Thị Thanh Thuỷ.

Như vậy, Ban Chấp hành Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam từ ngày 15/6/2023 đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2024 bao gồm các ông bà có tên sau đây:

1. Nguyễn Việt Anh (Trường ĐH Đại Nam)
2. Nguyễn Thanh Chương (Trường ĐH Giao Thông Vận Tải)
3. Trần Chí Dũng (Viện Quản Trị Logistics Toàn cầu)
4. Nguyễn Minh Đức (Trường ĐH Hàng hải Việt Nam)
5. Nguyễn Minh Đức (Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong – Nhật Bản tại VN)
6. Đinh Lê Hải Hà (Trường ĐH Kinh tế quốc dân)
7. Nguyễn Thị Vân Hà (Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng EDINS)
8. Nguyễn Vân Hà (Học viện Ngân hàng)
9. Hà Minh Hiếu (Trường ĐH Tài chính – Marketing)
10. Hồ Thị Thu Hòa (Viện Nghiên cứu & Phát triển Logistics Việt Nam)
11. Trịnh Thị Thu Hương (Trường ĐH Ngoại thương)
12. Dương Quang Khánh (Trường ĐH Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị)
13. Cao Cẩm Linh (Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel)
14. Lê Văn Huy (Trường ĐH Kinh tế – Đại học Đà Nẵng)
15. Hoàng Đình Nam (Công ty CP U&I Logistics Miền Bắc)
16. Nguyễn Thanh Nhã (Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng – STC)
17. Nguyễn Danh Nguyên (Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội)
18. Nguyễn Hồng Phúc (Trường Bách Khoa, Trường Đại học Cần Thơ)
19. Mai Xuân Thiệu (Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu)
20. Trịnh Thị Thanh Thuỷ (Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương)
21. Lê Ngọc Trung (Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại)

Ngoài ra, cũng vì lý do cá nhân, Chủ tịch Hiệp hội cũng đã ký Quyết định số 100/QĐ-BCH ngày 10/02/2023 miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng đối với ông Dương Quang Khánh và Quyết định số 130/QĐ-BCH ngày 15/6/2023 bổ nhiệm chức vụ Tổng Thư ký đối với bà Trịnh Thị Thanh Thuỷ.

Như vậy, kể từ ngày 15/6/2023 đến hết nhiệm kỳ 2021 – 2024, Tổng thư ký của Hiệp hội là bà Trịnh Thị Thanh Thuỷ (Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương) và Phó Tổng thư ký là TS. Lê Ngọc Trung (Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại).

Với sự điều hành của Ban chấp hành, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở đào tạo về logistics như trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung tâm dạy nghề; chuẩn hoá, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về logistics, tăng tính liên kết với doanh nghiệp và thực tiễn, từ đó tạo kết nối giữa cung và cầu nhân lực và dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng có vai trò tư vấn, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và phản biện cho các cơ quan hoạch định chính sách của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến logistics; đào tạo, nghiên cứu, cung cấp thông tin, tư vấn về các vấn đề liên quan đến logistics cho doanh nghiệp và các các đối tượng quan tâm.

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SỰ TẠI ĐÂY>>>