Hội viên là cơ sở đào tạo

Hội viên là cơ sở đào tạo

Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động mang lại giá trị cũng như tạo ra sự kết nối cho các hội viên của Hiệp hội.

 

 

Tại thời điểm thành lập ngày 30/4/2021 theo Quyết định số 568/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, VALOMA đã thu hút 89 Hội viên, trong đó có 17 Hội viên là cơ sở giáo dục đào tạo ngành logistics. Năm 2021 là năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gây khó khăn nhất định trong việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội. Song năm 2021, số lượng hội viên đã tăng đáng kể so với năm 2020, từ 89 thành viên lên 209 thành viên với 28 Hội viên là cơ sở đào tạo.

Tính đến hết Tháng 6 năm 2022, Hiệp hội đã có thêm sự tham gia của 92 Hội viên mới, nâng tổng số thành viên của Hiệp hội lên 301 Hội viên, trong đó có 38 Hội viên là các cơ sở đào tạo (chiếm 12%). Điều này đã minh chứng rất rõ nét sự ảnh hưởng và lan tỏa của Hiệp hội đối với các cơ sở đào tạo trên phạm vi cả nước.

Nếu xem xét theo khu vực địa lý, Hội viên VALOMA là cơ sở đào tạo phân bố trên cả 3 miền của đất nước, trong đó tập trung nhiều nhất tại miền Bắc và miền Nam. Tại miền Bắc có 17 Hội viên cơ sở đào tạo, chiếm 45%; tại miền Nam đang có 19 Hội viên là cơ sở đào tạo, chiếm 50% và tại miền Trung hiện chỉ có 2 Hội viên là cơ sở đào tạo, chiếm 5%. Song con số này chắc chắn sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới cùng với sự phát triển mạnh mẽ ngành logistics của hoạt động đào tạo nhân lực ngành logistics tại Việt Nam.