Hội viên là doanh nghiệp

Hội viên là doanh nghiệp

Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động mang lại giá trị cũng như tạo ra sự kết nối cho các hội viên của Hiệp hội.

 

Tại thời điểm thành lập ngày 30/4/2021 theo Quyết định số 568/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, VALOMA đã thu hút 89 Hội viên, trong đó chỉ có 2 Hội viên là doanh nghiệp logistics. Năm 2021 là năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gây khó khăn nhất định trong việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội. Song năm 2021, số lượng hội viên đã tăng đáng kể so với năm 2020, từ 89 thành viên lên 209 thành viên, trong đó có 34 Hội viên là doanh nghiệp. Tính đến hết Tháng 6 năm 2022, Hiệp hội đã có thêm sự tham gia của 92 Hội viên mới, nâng tổng số thành viên của Hiệp hội lên 301 Hội viên với 41 Hội viên là doanh nghiệp (chiếm 14%).

Nếu xem xét theo khu vực địa lý, Hội viên VALOMA là doanh nghiệp tập trung khá cân đối tại hai miền Bắc và Nam. Tại miền Bắc có 21 Hội viên là doanh nghiệp, chiếm 51% và tại miền Nam đang là 20 doanh nghiệp, chiếm 49%. Song con số này chắc chắn sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới cùng với sự lan toả vai trò của Hiệp hội đối với sự phát triển nhân lực logistics tại Việt Nam hiện nay.