CÔNG BỐ QUỸ HỌC BỔNG VALOMA DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH LOGISTICS TẠI CÁC TRƯỜNG HỘI VIÊN

Ngày 09 tháng 7 năm 2022, Ban Chấp hành Hiệp hội đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BCH thành lập Quỹ Học bổng VALOMA. Cùng với đó, Ban Thường vụ Hiệp hội cũng ban hành các Quyết định về Quy chế xét duyệt học bổng VALOMA và thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ nhằm động viên, khuyến khích các em sinh viên nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập nghiên cứu khoa học về logistics, qua đó tăng cường kết nối các trường là hội viên của Hiệp hội.

Trong thời gian qua, phong trào học tập, nghiên cứu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng của sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuộc Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã có nhiều bước tiến phát triển mạnh mẽ. Nhiều em sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học về logistics. Bên cạnh đó, cũng có những tấm gương sinh viên nghèo vượt qua khó khăn để quyết tâm theo đuổi ngành học này.

Nhằm động viên, khuyến khích các em sinh viên nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu khoa học về logistics, qua đó tăng cường kết nối các trường là hội viên của Hiệp hội, ngày 09 tháng 7 năm 2022, Ban Chấp hành Hiệp hội đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BCH thành lập Quỹ Học bổng VALOMA. Cùng với đó, Ban Thường vụ Hiệp hội cũng ban hành các Quyết định về Quy chế xét duyệt học bổng VALOMA và thành lập Hội đồng Quản lý hoạt động của Quỹ này.

Học bổng VALOMA là số tiền VALOMA dành để khen thưởng cho sinh viên đang theo học các ngành/chuyên ngành liên quan đến logistics hệ chính quy tại các trường cao đẳng, đại học là thành viên của Hiệp hội. Học bổng VALOMA gồm 2 loại: Học bổng VALOMA dành cho sinh viên tài năng và Học bổng VALOMA dành cho sinh viên nghèo vượt khó.

Quỹ Học bổng VALOMA được hình thành chủ yếu bằng nguồn huy động tài trợ từ doanh nghiệp hoặc các tổ chức liên kết trong và ngoài Hiệp hội. Hội đồng Quản lý Quỹ quyết định tổng số tiền và cách thức phân bổ dành cho từng loại học bổng trong năm căn cứ trên thực tế số dư của Quỹ.

Các mức học bổng, căn cứ, điều kiện và phương pháp xét học bổng do Hội đồng Quản lý Quỹ quy định theo từng thời kỳ và sẽ được công bố rộng rãi. Việc sử dụng Quỹ Học bổng VALOMA đảm bảo 4 nguyên tắc là: (1) Công bằng, cân bằng, đúng đối tượng; (2) Công khai, minh bạch; (3) Đảm bảo tính khuyến khích, động viên đối tượng được thụ hưởng và (4) Thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng và tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng dạy và học ngành/chuyên ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Hội đồng Quản lý Quỹ có cơ cấu gồm Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc điều hành, Thư ký Hội đồng và các Ủy viên. Theo Quyết định số 56/QĐ-BTV ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Hiệp hội, ông Trần Thanh Hải (Chủ tịch danh dự VALOMA) được bổ nhiệm là Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ; bà Trịnh Thị Thu Hương (Phó Chủ tịch VALOMA) được bổ nhiệm là Giám đốc điều hành Quỹ; bà Nguyễn Thị Vân Hà (Trưởng Ban Truyền thông VALOMA) được bổ nhiệm là Thư ký Hội đồng Quản lý Quỹ. 5 Ủy viên Hội đồng là các ông bà hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Thư ký VALOMA và Trưởng các Ban chuyên môn của VALOMA.

hoc bong

Tải form đăng ký xét học bổng tại đây: Đơn xét học bổng