Hội viên là cá nhân

Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động mang lại giá trị cũng như tạo ra sự kết nối cho các hội viên của Hiệp hội.

Tại thời điểm thành lập ngày 30/4/2021 theo Quyết định số 568/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, VALOMA đã thu hút 89 Hội viên, trong đó có 70 Hội viên cá nhân. Năm 2021 là năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gây khó khăn nhất định trong việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội. Song năm 2021, số lượng hội viên đã tăng đáng kể so với năm 2020, từ 89 thành viên lên 209 thành viên, với 147 Hội viên cá nhân. Tính đến hết Tháng 6 năm 2022, Hiệp hội đã có thêm sự tham gia của 92 Hội viên mới, nâng tổng số thành viên của Hiệp hội lên 301 Hội viên, bao gồm 222 Hội viên cá nhân (chiếm 74%).

Nếu xem xét theo khu vực địa lý, Hội viên cá nhân của VALOMA phân bố trên cả 3 miền đất nước. Số hội viên cá nhân tại miền Bắc, Trung, Nam lần lượt là 134 Hội viên (chiếm 60%), 66 Hội viên (chiếm 30%) và 22 Hội viên (chiếm 10%). Song con số này chắc chắn sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.