CẨM NANG HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU RAU QUẢ CHÍNH NGẠCH SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

cam nang

Trong thời gian qua, xuất khẩu qua biên giới đã có những đóng góp nhất định cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, hình thức này cũng đã bộc lộ nhiều yếu điểm, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động xuất khẩu hàng hóa giữa hai […]

CÔNG BỐ BÁO CÁO XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM 2021

“Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam” là ấn phẩm thường niên được Bộ Công Thương phát hành với mong muốn cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam qua các năm. Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2021 gồm 6 chương: Chương I: Tổng quan Chương […]

CÔNG BỐ BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM 2021

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các chuyên gia logistics xây dựng Báo cáo […]

BÁO CÁO: CHỈ SỐ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2021 – TĂNG TRƯỞNG VỮNG CHẮC

Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam

Năm 2021 thương mại điện tử Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc. Nhận định này của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) có được từ xu hướng phát triển của lĩnh vực này trong giai đoạn năm năm 2016 – 2020 cũng như kết quả khảo sát […]

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2021

Việt Nam tiếp đà phục hồi và tăng trưởng tích cực từ quý IV năm 2020, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Từ những tháng đầu của năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát ở […]

Sổ tay Hỏi – Đáp về Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA)

Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (sau đây gọi tắt là ATISA) được ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 25 ngày 23 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2021. Hiệp định khẳng định cam kết của ASEAN đối với thương […]

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH CỦA VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP CHO PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN THỜI KỲ HẬU COVID-19

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam; làm đứt gãy các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Nhiều tổ chức, chuyên gia và […]

KẾT QUẢ KHẢO SÁT: “Tình hình doanh nghiệp & người lao động trong bối cảnh đại dịch COVID-19”

THÔNG TIN CHUNG VỀ CUỘC KHẢO SÁT Cuộc khảo sát nhanh về tình hình việc làm, thu nhập của người lao động và tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 5/2021 do Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân (Ban IV […]

Sách trắng – VLA 2018 (VLA Whiteboook 2018)

Sách trắng VLA 2018

“Dịch vụ Logistics” là bất cứ dịch vụ nào liên quan tới hoặc phát sinh từ quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình lưu chuyển, dự trữ hàng hóa, dịch vụ và những thông tin liên quan từ điểm xuất phát đầu tiên tới nơi tiêu thụ cuối […]

Báo cáo Logistics Việt Nam 2018: Logistics và Thương Mại Điện Tử

Báo cáo Logistics 2018

Thực hiện Quyết định 200/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các chuyên gia trong linh vực logistics trên cả nước […]