FUNDAMENTALS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

“Các nguyên tắc cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng” (Fundamentals of Supply Chain Management) được viết bởi Tiến sĩ Dawei Lu – người có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng. Đúng như tên sách, Fundamentals of Supply Chain Management chủ yếu […]

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÍNH TRUNG LẬP VỀ CẠNH TRANH ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIAO HÀNG GÓI NHỎ TẠI VIỆT NAM VÀ ASEAN

Logistics đã được Ban Thư ký ASEAN và AEGC (ASEAN Expert Group on Competition) lựa chọn là một trong  12 lĩnh vực hội nhập được ưu tiên trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), có vai trò quan trọng trong việc tăng cường phát triển kinh tế khu vực Đông Nam Á. Phát triển hệ […]

Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh ngành logistics Việt Nam và ASEAN của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD): OECD khuyến nghị Việt Nam gỡ rào cản cho logistics giai đoạn hậu Covid

Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh ngành logistics của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD)

Báo cáo đánh giá năng lực cạnh tranh ngành logistics của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) phát hành ngày 31/8 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tháo gỡ rào cản pháp luật cho sự phát triển thị trường logistics của Việt Nam trong tương lai… OECD nhấn mạnh tầm […]

Sách trắng – VLA 2018 (VLA Whiteboook 2018)

Sách trắng VLA 2018

“Dịch vụ Logistics” là bất cứ dịch vụ nào liên quan tới hoặc phát sinh từ quá trình lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát quá trình lưu chuyển, dự trữ hàng hóa, dịch vụ và những thông tin liên quan từ điểm xuất phát đầu tiên tới nơi tiêu thụ cuối […]