Ban Lãnh đạo Hiệp hội


DANH SÁCH ĐỀ CỬ
BAN CHẤP HÀNH, BAN KIỂM TRA

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH

Nguyễn Việt Anh

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Đại Nam

Nguyễn Thanh Chương

Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Giao thông vận tải

Tô Diệp

Phó Viện trưởng

Viện Logistics Việt Nam

Trần Chí Dũng

Phó Viện trưởng

Viện Quản trị Logistics Toàn cầu 

Nguyễn Minh Đức

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Đinh Lê Hải Hà

Phó Viện trưởng

Viện TM và Kinh tế quốc tế

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Nguyễn Thị Vân Hà

Viện Trưởng

Viện Quản trị Logistics và Chuỗi cung ứng EDINS

Nguyễn Vân Hà

Trưởng khoa

Quản trị kinh doanh

Học viện Ngân hàng

Hà Minh Hiếu

Giảng Viên

Trường Đại học Tài chính – Marketing

Hồ Thị Thu Hòa

Viện trưởng

Viện nghiên cứu & phát triển Logistics Việt Nam

Trịnh Thị Thu Hương

Phó Viện trưởng

Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương

Dương Quang Khánh

Giám đốc trung tâm

Hợp tác phát triển đào tạo

Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị

Cao Cẩm Linh

Giám đốc Chiến lược
Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

Lê Văn Huy


Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng

Trương Tấn Lộc

Giám đốc Marketing

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn

Hoàng Đình Nam

Phó Tổng Giám đốc

Công ty CP U&I Logistics Miền Bắc

Nguyễn Danh Nguyên

Viện trưởng
Viện Kinh tế và Quản lý Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

Mai Xuân Thiệu


Viện trưởng

Viện Kỹ thuật – Kinh tế Biển

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Trần Trung Tính

Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Cần Thơ

Lê Ngọc Trung

Phó Hiệu trưởng

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại

NHÂN SỰ BAN KIỂM TRA

Phạm Thị Bích Duyên

Trưởng khoa
TC-NH&QTKD

Trường Đại học Quy Nhơn

Phan Thị Thu Hoài

Trưởng khoa Marketing

Trường Đại học Thương mại

Phạm Thị Thanh Mai

Giảng viên

Khoa Quản trị Kinh doanh Trường ĐH Kinh tế và QTKD
Đại học Thái Nguyên

Hà Thị Ngọc Oanh

Giảng viên

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ – TP. Hồ Chí Minh

Diệp Thanh Tùng

Trưởng khoa
Khoa Kinh tế, luật

Trường Đại học Trà VinhHIỆP HỘI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC LOGISTICS VIỆT NAM

. . .