BÁO CÁO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM 2023

Kinh tế Việt Nam 2023 duy trì xu hướng phục hồi, tiếp tục là điểm sáng của kinh tế toàn cầu (theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ). Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát thấp hơn mục tiêu Quốc hội đề ra; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Tăng trưởng GDP cả năm khoảng 5% thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và thế giới.

Trong bức tranh tổng thể về kinh tế Việt Nam, thương mại điện tử tiếp tục khẳng định vị trí là một trong,những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số. Năm 2023, quy mô thị trường thương mại điện tử bán lẻ Việt,Nam đạt 20,5 tỷ USD, tăng khoảng 4 tỷ USD (tương đương 25%) so với năm 2022. Tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam được xếp vào nhóm 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới (tính đến tháng 12/2023 theo Statista).

Nhằm tổng kết tình hình, đồng thời, đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện một số mục tiêu phát triển thương mại điện tử được đặt ra tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê,duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025, Cục Thương mại điện,tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương tiếp tục xây dựng và công bố Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2023 với số liệu được tổng hợp kết quả điều tra của khoảng 20.000 cá nhân người tiêu dùng, gần 7.500 doanh nghiệp và các dữ liệu tin cậy khác. Sách trắng được kỳ vọng sẽ tiếp tục là một tài liệu quan trọng cho các nhà,kinh doanh, chuyên gia kinh tế và những ai quan tâm đến lĩnh vực thương mại điện tử. Bằng cách cung cấp các số liệu, sách trắng sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về tình hình thương mại điện tử tại Việt Nam.

Xin mời xem chi tiết báo cáo TMĐT Việt Nam 2023 tại đây: BCTMDT2023-file-31-1-pdf