BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH CỦA VIỆT NAM, ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP CHO PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN THỜI KỲ HẬU COVID-19

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng toàn diện đến tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam; làm đứt gãy các chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Nhiều tổ chức, chuyên gia và cộng đồng quốc tế đều cho rằng dịch Covid-19 đã khiến nền kinh tế rơi vào suy thoái, thiệt hại tương đương và có thể nặng hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Trong năm 2020, với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng” do chính phủ Úc tài trợ, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng – Bộ Công Thương đã thực hiện “Báo cáo đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với một số ngành công nghiệp chính của Việt Nam, đề xuất khuyến nghị chính sách và giải pháp cho phục hồi và phát triển thời kỳ hậu Covid-19”.

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu trong một số lĩnh vực gồm dệt may, da giầy và điện tử tại Việt Nam; từ đó, đưa ra khuyến nghị, chính sách và giải pháp nhằm phục hồi và phát triển doanh nghiệp thời kỳ hậu Covid-19. Các lĩnh vực của nghiên cứu cũng là những ngành bị tác động rõ rệt với dịch bệnh Covid-19 từ nguồn cung nguyên vật liệu cho đến thị trường đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là các ngành sử dụng nhiều lao động, nhất là lao động nữ. Kết quả nghiên cứu sẽ là đầu vào quan trọng hỗ trợ Bộ Công Thương xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương giai đoạn 2021-2030; Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021 – 2030 và góp phần triển khai thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Công Thương nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại trong giai đoạn mới phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, nội dung và kết quả nghiên cứu cũng là nguồn dữ liệu hỗ trợ Bộ Công Thương triển khai hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh, tăng cường kiểm soát hoạt động mua bán, sáp nhập thời kỳ hậu Covid-19 nhằm duy trì môi trường cạnh tranh và tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sau thời kỳ Covid-19; đảm bảo và tăng cường môi trường cạnh tranh trong các lĩnh vực cụ thể của ngành Công Thương; góp phần triển khai định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động mua lại, sáp nhập của các doanh nghiệp trên thị trường; triển khai các nhiệm vụ trong chức năng nhiệm vụ chuyên môn theo Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50- NQ/TW.

Báo cáo cũng là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng tìm hiểu thông tin nhằm phục hồi và tận dụng các cơ hội mới để phát triển trong thời kỳ hậu Covid, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, các tổ chức, cá nhân có quan tâm đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chính của nền kinh tế.

Các bạn có thể xem chi tiết báo cáo TẠI ĐÂY