BÁO CÁO ĐÀO TẠO THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2022

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đánh giá nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực thương mại điện tử chất lượng cao giai đoạn năm năm 2016 – 2020 tăng nhanh và dự đoán nhu cầu này tiếp tục tăng nhanh hơn nữa trong giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 đã đặt ra hai mục tiêu về đào tạo nguồn nhân lực. Mục tiêu thứ nhất là 50% cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp triển khai đào tạo thương mại điện tử. Mục tiêu thứ hai là một triệu lượt doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cán bộ quản lý nhà nước, sinh viên được tham gia các khoá đào tạo về
kỹ năng ứng dụng thương mại điện tử.

Với mong muốn góp phần vào việc đạt được hai mục tiêu trên và tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các hội viên của mình với các trường đại học trên cả nước, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, VECOM tiến hành khảo sát tình hình đào tạo thương mại điện tử tại cơ sở giáo dục đại học (gọi chung là các trường đại học) và xây dựng Báo cáo Đào tạo thương mại điện tử. Hoạt động này được VECOM giao cho Tổ biên tập, bao gồm các thành viên của Hội đồng Tư vấn, Ban Hợp
tác, Ban Phát triển nguồn nhân lực và một số hội viên triển khai.

Báo cáo này cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ của nhiều doanh nghiệp hội viên VECOM. Chúng tôi xin đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Sàn TMĐT Lazada, Công ty CP Công nghệ SAPO, Công ty CP Công nghệ Haravan, Công ty CP FADO GLOBAL và Nền tảng Droppii. Nhiều doanh nghiệp hội viên khác như AXYS Group, LadiPage, Gotadi, Moonka, Metric, Anneco Agency và Pingpong đã hỗ trợ tích cực Hiệp hội trong quá trình soạn thảo Báo cáo.

Xem thêm báo cáo tại đây: BC ĐT TMDT 2022