ĐỐI NGOẠI HIỆU QUẢ ĐỂ THỰC HIỆN SỨ MỆNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS CHO VIỆT NAM CỦA VALOMA

Sau thành công của Đại hội lần thứ nhất ngày 24 tháng 7 năm 2021, Ban Chấp hành Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã bắt tay ngay vào công tác triển khai hoạt động của Hiệp hội với mục tiêu mở rộng ảnh hưởng và vai trò của Hiệp hội trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành logistics tại Việt Nam. Với nhiệm vụ là đầu mối cho các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của VALOMA, Ban Đối ngoại đã bắt đầu triển khai các kế hoạch của mình, bao gồm:

Tiếp cận và đàm phán với các đối tác có tầm ảnh hưởng tới sự phát triển của Hiệp hội:  Ban Đối ngoại thực hiện đánh giá các điểm chung giữa VALOMA và các đối tác tiềm năng, tập trung vào phân tích kỹ lưỡng các yếu tố: Lĩnh vực hoạt động kinh doanh, văn hóa, tầm nhìn chiến lược, tình hình tài chính của đối tác để đảm bảo hiệu quả và lợi ích cho tất cả các bên. Tới thời điểm này, Ban Đối ngoại đã đạt được sự đồng thuận từ hai đối tác lớn là Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) để phát triển các Bản ghi nhớ (MoU) phù hợp cho sự hợp tác lâu dài. Song song với đó, Ban Đối ngoại đang tăng cường tiếp xúc với những đối tác khác là các doanh nghiệp, hiệp hội, tổ chức đào tạo và cơ quan quản lý nhà nước.

Hình ảnh: Cơ cấu tổ chức được xây dựng với 3 bộ phận giúp Ban Đối ngoại tiếp cận và hợp tác hiệu quả các đối tác trong và ngoài nước, cũng như hỗ trợ các bộ phận chức năng của VALOMA trong công tác đối ngoại

Kết nối với các tổ chức đào tạo logistics trên thế giới: Trong nỗ lực đưa hình ảnh của VALOMA tới các tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực đào tạo logistics trên toàn thế giới, Ban Đối ngoại thông qua kinh nghiệm và mối quan hệ của mình đang xúc tiến triển khai một hội thảo quốc tế có chủ đề Quản trị thông minh hoạt động logistics và chuỗi cung ứng trong bối cảnh chuyển đổi số – Smart management of logistics and supply chain in the digital transformation context. Với việc triển khai hội thảo quốc tế này, Ban Đối ngoại tin tưởng rằng đây là cơ hội cho các hội viên tổ chức, cá nhân của VALOMA giao lưu với học giả trong và ngoài nước, cũng như có bài viết được đăng trên ấn phẩm quốc tế.

Trong quá trình triển khai kế hoạch trên, Ban Đối ngoại sẽ tập hợp thông tin và phối hợp với các Ban chuyên môn khác của Hiệp hội để cùng xây dựng một bộ tài liệu nhằm quản lý hiệu quả mối quan hệ với các đối tác lớn của VALOMA, xây dựng và chuẩn hóa hồ sơ năng lực của VALOMA để tiếp cận các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, Ban cũng tích cực chuẩn bị cho các hoạt động do Hiệp hội tổ chức khi kết thúc giai đoạn giãn cách bởi dịch Covid-19 như các chuyến học tập, tham quan thực tế trong và ngoài nước. Một nhiệm vụ mà Ban sẽ đẩy mạnh là làm việc với các tổ chức liên quan để vận động xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp logistics, qua đó thể hiện vai trò của VALOMA trong việc chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực logistics của Việt Nam với khu vực và thế giới.

Ban Đối ngoại VALOMA