Vinacontrol – Đối tác giám định tin cậy của các doanh nghiệp

Với 63 năm kinh nghiệm hoạt động ở các lĩnh vực hàng hóa trọng điểm của nền kinh tế, Vinacontrol luôn khẳng định vai trò là một trong những tổ chức giám định, kiểm định, chứng nhận và thẩm định hàng đầu Việt Nam; là đối tác tin cậy của doanh nghiệp, đơn vị logistics […]