VIỆN LOGISTICS VIỆT NAM (VIL) – NHÀ TÀI TRỢ GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI TÀI NĂNG TRẺ LOGISTICS VIỆT NAM 2023

Viện Logistics Việt Nam (tên viết tắt tiếng Anh là VIL), là viện logistics đầu tiên tại Việt Nam đi vào hoạt động từ năm 2005 chuyên đào tạo trong tất cả các lĩnh vực thuộc ngành logistics cung cấp kiến thức và công nghệ từ các ngành thương mại xuất nhập khẩu, giao nhận, vận chuyển và logistics.VIL đã thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, huấn luyện và đào tạo, phát hành ấn phẩm và tổ chức sự kiện trong tất cả các lĩnh vực thuộc ngành logistics

Website: https://www.vil.com.vn/