VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM – NHÀ TÀI TRỢ GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI TÀI NĂNG TRẺ LOGISTICS VIỆT NAM 2023

Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam – VLI là tổ chức Khoa học – Công nghệ tiên phong trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về Logistics và Quản trị Chuỗi Cung ứng trực thuộc Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam – VLA. VLI cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp và xã hội, mở ra những cơ hội hợp tác và phát triển kinh doanh với cộng đồng chuyên nghiệp về Logistics và Chuỗi cung ứng trên toàn thế giới

Website: https://vli.edu.vn/