GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA THƯỜNG NIÊN LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG VIỆT NAM – 2021

Thời gian: 8h00 – 12h00, Ngày 23 tháng 11 năm 2021

Địa điểm: D201 – Trường Đại học Ngoại thương

Zoom ID: 880 8434 6200/ Pass: 944321

 

Những năm gần đây ngành logistics đã phát triển mạnh mẽ, gắn chặt quá trình đổi mới, mở cửa, lưu thông hàng hóa trong nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), tốc độ phát triển của ngành logistics tại Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 14%-16%, với quy mô khoảng 40-42 tỷ USD/năm.

Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 2 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 về việc phê duyệt kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 đã đặt mục tiêu: “Đến năm 2025, tỷ trọng đóng góp của dịch vụ logistics vào GDP đạt 5-6%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics đạt 15-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch vụ logistics đạt 50-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP, xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) trên thế giới đạt thứ 50 trở lên”.

Để đạt được mục tiêu nói trên, rất cần sự tham gia phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp, các chuyên gia, học giả trong việc tìm kiếm các giải pháp nâng cao năng lực doanh nghiệp và chất lượng dịch vụ, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực logistics, tiến tới xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp logistics phù hợp với bối cảnh mới.

HTKH quốc gia thường niên Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam 2021 do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam và Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức với chủ đề “Phát triển hoạt động logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới” sẽ là diễn đàn để các chuyên gia, các nhà khoa học, doanh nghiệp cùng trao đổi về vai trò, hiện trạng và giải pháp phát triển hoạt động logistics và chuỗi cung ứng tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế trong bối cảnh mới.

Tại Phiên Toàn thể, Hội thảo sẽ nghe hai bài trình bày:

  1. “Thực trạng và định hướng phát triển mạng lưới giao thông vận tải việt nam trong bối cảnh mới” – Bà Nguyễn Thị Phương Hiền, Phó Viện trưởng, Viện chiến lược phát triển Giao thông Vận tải – Bộ Giao thông Vận tải.
  2. “Phát triển ngành dịch vụ logistics an toàn thích ứng với bối cảnh mới: Trường hợp điển hình của Công ty CP Giao nhận vận tải con ong (Bee Logistics” – Ông Đinh Hữu Thạnh, Tổng giám đốc – Công ty CP Giao nhận vận tải con ong (Bee Logistics)

Sau Phiên Toàn thể, Hội thảo sẽ chia thành 06 Phiên Thảo luận song song với các chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm hiện này.

  • Chủ đề 1: Phát triển bền vững hoạt động logistics và chuỗi cung ứng vượt qua thách thức – Chủ toạ: PGS, TS Nguyễn Thị Thu Hà
  • Chủ đề 2: Vai trò logistics trong kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế – Chủ toạ: PGS, TS Vũ Duy Nguyên
  • Chủ đề 3: Hoàn thiện và tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm nâng cao năng lực thích ứng của nền kinh tế – Chủ toạ: PGS, TS Phan Thị Thu Hiền
  • Chủ đề 4. Phát triển cơ sở hạ tầng logistics và chuỗi cung ứng trong bối cảnh mới – Chủ toạ: PGS, TS Vũ Sĩ Tuấn
  • Chủ đề 5: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp logistics trong bối cảnh mới – Chủ toạ: TS. Đinh Lê Hải Hà
  • Chủ đề 6: Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển hoạt động logistics và quản lý chuỗi cung ứng – Chủ toạ: TS. Nguyễn Thị Xuân Hoà