HỘI NGHỊ MẠNG LƯỚI VẬN TRÙ HỌC/TỐI ƯU HOÁ 2022

Hiện nay, ngành Vận Trù học/Tối ưu hóa ở Việt Nam và Quốc tế là một ngành rất có tiềm năng nhưng sự kết nối, nhận thức và ứng dụng tối ưu hóa vào thực tiễn đặc biệt lĩnh vực logistics còn cần có sự thúc đẩy hơn nữa.. Nhằm mục đích tăng cường nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của ngành Vận Trù học/Tối ưu hóa và mở rộng mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực Vận Trù học/Tối ưu hóa ở Việt Nam và Quốc Tế, Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp đã đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học, thông tin cụ thể như sau:

  • Chủ đề: The 2022 Vietnam Operations Research Network Meeting
  • Tên Tiếng Việt: Hội nghị Mạng lưới Vận Trù học/Tối ưu hóa 2022
  • Đơn vị tổ chức: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) và Khoa Kỹ thuật và Quản lý công nghiệp – Trường Đại học Quốc Tế – Đại học Quốc giaTP.HCM

Thời gian tổ chức: 4-7/8/2022

Vận trù học

Hội nghị Mạng lưới Vận Trù học/Tối ưu hóa 2022 được tổ chức nhằm các mục đích như sau:

  • Tạo cơ hội kết nối giữa lý thuyết và các ứng dụng thực tế, nhằm mục đích giúp các nhà quản lý, doanh nhân, kỹ sư, nhân lực trong tương lai tiếp xúc, học hỏi kinh nghiệm với các nhà khoa học, nhà đào tạo, nhà doanh nghiệp và nhà nghiên cứu khoa học về quy hoạch, tối ưu hóa trong quản lý logistics và chuỗi cung ứng, vận tải và kho hàng cũng như góp phần nâng cao chất lượng.đào tạo nhân lực trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng.
  • Là diễn đàn cho cộng đồng nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng Vận Trù học/Tối ưu hóa tại Việt Nam và Quốc tế có thể trao đổi ý tưởng, cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất, hợp tác trong các dự án nghiên cứu chung về tối ưu hóa trong chuỗi cung ứng, logistics, vận tải và kho hàng…
  • Là cơ hội tuyệt vời cho các nhà nghiên cứu khoa học, các học giả, giảng viên và những đối tượng quan tâm khác đến từ các trường đại học và doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi các nghiên cứu, thông tin về những phát triển mới nhất trong lĩnh vực ứng dụng Vận Trù học/Tối ưu hóa tại Việt Nam.
  • Hội nghị dự kiến đón tiếp hơn 150 diễn giả, khách mời, giảng viên, học viên và sinh viên đến từ các trường đại học trong và ngoài nước, với các bài tham luận của diễn giả khách mời từ Châu Âu và Israel và hơn 10 bài thuyết trình của các nhà khoa học và cựu sinh viên.

Trân trọng kính mời Quý Hội viên, các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, cao học viên, sinh viên và các doanh nghiệp quan tâm tham dự Hội nghị.