Báo cáo Logistics Việt Nam 2019 – Nâng cao giá trị nông sản

Bao cao Logistics 2019 Valoma.vn

Báo cáo logistics Việt Nam 2019 là một trong những tài liệu quan trọng, nhằm đánh trực quan tình hình, thực trạng logistics của Việt Nam.

Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan… góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp và công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025, bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các chuyên gia trong lĩnh vực logistics xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan…

báo cáo logistics việt nam 2019 pdf bộ công thương

 

Góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.

Tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia từ Báo cáo Logistics 2017, 2018 và trên tinh thần liên tục đổi mới, sáng tạo, bám sát những xu hướng và biến động thực tiễn trên thị trường trong nước và quốc tế, Báo cáo Logistics Việt Nam 2019 được kết cấu theo 5 chương, trong đó có chương chuyên đề về logistics phục vụ hàng nông sản. Cụ thể như sau:

(i) Môi trường kinh doanh dịch vụ logistics;

(ii) Dịch vụ logistics;

(iii) Logistics trong sản xuất, kinh doanh;

(iv) Hoạt động hỗ trợ về logistics;

(v) Chuyên đề: Logistics hỗ trợ nâng cao giá trị nông sản.

Báo cáo được xây dựng với sự tham gia của Ban Biên tập gồm các chuyên gia đến từ các Bộ ngành, Hiệp hội, các tổ chức đào tạo và nghiên cứu… trên cơ sở hệ thống thông tin và dữ liệu đáng tin cậy, cập nhật từ các nguồn thông tin chính thống và kết quả khảo thực tế do Ban Biên tập tiến hành.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương

  • 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Email: cucxnk@moit.gov.vn
  • Website: www.logistics.gov.vn

Tải xuống: Báo Cáo Logistics Việt Nam 2019 PDF