FUNDAMENTALS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

“Các nguyên tắc cơ bản về quản trị chuỗi cung ứng” (Fundamentals of Supply Chain Management) được viết bởi Tiến sĩ Dawei Lu – người có hơn 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực quản lý chuỗi cung ứng. Đúng như tên sách, Fundamentals of Supply Chain Management chủ yếu tập trung vào các nguyên tắc cơ bản trong quản trị chuỗi cung ứng, hướng đến đối tượng độc giả muốn nghiên cứu và học hỏi về quản lý chuỗi cung ứng một cách có hệ thống và bài bản.

Trong ba thập kỷ qua, khái niệm và lý thuyết về quản trị kinh doanh đã có những thay đổi và phát triển mạnh mẽ. Quản trị chuỗi cung ứng là một trong những cách tiếp cận quản trị mới, xuất hiện và phát triển nhanh chóng ở tất cả các ngành trên phạm vi toàn cầu. Rõ ràng Quản trị chuỗi cung ứng không phải là một môn học kế thừa như nhiều môn khoa học hàn lâm khác mà là một môn học “non trẻ”. Chỉ gần đây, giới kinh doanh mới bắt đầu sử dụng khái niệm này khi mà môi trường kinh doanh đã thay đổi do quá trình toàn cầu hóa, môi trường cạnh tranh gay gắt, kỳ vọng của khách hàng tăng cao, tác động công nghệ và các yếu tố địa chính trị… Trong môi trường kinh doanh biến động như vậy, quan điểm tiếp cận quản trị tập trung vào tổ chức không còn đủ để mang lại khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp. Do đó, các nhà quản lý phải hiểu rằng doanh nghiệp của họ chỉ là một phần của chuỗi cung ứng mà họ đang tham gia và chính chuỗi cung ứng mới là người chiến thắng hay thua cuộc trong cuộc cạnh tranh này.

Quản trị chuỗi cung ứng cũng có tính lan tỏa và phổ biến. Người ta khó có thể tìm thấy bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động kinh doanh mà không liên quan đến quản  trịchuỗi cung ứng. Lấy ví dụ về quản trị chất lượng – một phần rất quan trọng trong quản trị kinh doanh ngày nay và tự hỏi: doanh nghiệp có thể quản lý và cải thiện tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ được đo lường bởi người tiêu dùng cuối cùng mà không cần quản lý nhà cung cấp trong chuỗi không? Dĩ nhiên là không. Việc tạo ra giá trị kinh doanh luôn là sự đóng góp chung của toàn bộ chuỗi cung ứng.

Fundamentals of Supply Chain Management là cuốn sách bao gồm 8 chương: (1) Giới thiệu các khái niệm, kiến thức cơ bản của ngành quản lý chuỗi cung ứng; (2) Sơ lược về hoạt động chuỗi cung ứng toàn cầu; (3) Lập kế hoạch và thiết kế chuỗi cung ứng; (4) Quản lý Cung ứng tinh gọn; (5) Quản lý nguồn cung ứng nhanh; (6) Mua hàng và lựa chọn nhà cung cấp; (7)  Quan hệ và Tích hợp; (8) Những thách thức trong tương lai. Tám chương sách khai thác triệt để nhiều khía cạnh của quản trị chuỗi cung ứng.

Mời các bạn xem ebook TẠI ĐÂY