BÁO CÁO LOGISTICS VIỆT NAM 2022 – LOGISTICS XANH

Thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ năm 2017, Bộ Công Thương đã phối hợp cùng các chuyên gia logistics xây dựng Báo cáo Logistics Việt Nam thường niên nhằm rà soát, đánh giá, cung cấp thông tin về tình hình, triển vọng logistics Việt Nam và quốc tế và các quy định chính sách liên quan,… góp phần phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp, công tác nghiên cứu khoa học và truyền thông trong lĩnh vực logistics.

Tiếp thu ý kiến của các chuyên gia từ Báo cáo Logistics các năm 2017 – 2021 và trên tinh thần liên tục đổi mới, bám sát những xu hướng và biến động thực tiễn trên thị trường trong nước và quốc tế, Báo cáo Logistics Việt Nam 2022 với chủ đề “Logistics xanh” được kết cấu theo 7 chương, trong đó bổ sung một chương mới so với các năm
về phát triển logistics ở cấp địa phương. Cụ thể như sau:

(i) Môi trường kinh doanh;
(ii) Hạ tầng logistics;
(iii) Dịch vụ logistics;
(iv) Hoạt động logistics tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh;
(v) Hoạt động hỗ trợ về logistics;
(vi) Phát triển logistics ở địa phương;
(vii) Chuyên đề: Logistics xanh.

Báo cáo được xây dựng với sự tham gia của Ban Biên tập gồm các chuyên gia đến từ các Bộ, ngành, Hiệp hội, các tổ chức đào tạo và nghiên cứu,… trên cơ sở hệ thống thông tin và dữ liệu đáng tin cậy, cập nhật từ các nguồn thông tin chính thống và kết quả khảo sát thực tế do Ban Biên tập tiến hành. Ban Biên tập hy vọng Báo cáo sẽ đáp ứng được cơ bản các nhu cầu về thông tin, số liệu và định hướng của độc giả và mong nhận được các ý kiến góp ý để hoàn thiện. Mọi vấn đề cần trao đổi, xin vui lòng liên hệ với Ban Biên tập theo địa chỉ:

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương
54 Hai Bà Trưng, Hà Nội
Email: cucxnk@moit.gov.vn
Website: www.logistics.gov.vn

Tải Báo cáo tại link sau: Báo cáo Logistics Việt Nam 2022