THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP QUỐC GIA

 

Hiện nay ngành dịch vụ logistics đã và đang khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong hỗ trợ và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới, kết hợp với quá trình tái cấu trúc và đa dạng hóa chuỗi cung ứng ngày càng trở nên rõ nét, cũng như các rủi ro mang tiếng toàn cầu như Covid-19, đã khiến cho ngành dịch vụ logistics Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội thuận lợi, song cũng có rất nhiều thách thức cần vượt qua.

Với mục tiêu là tạo không gian kết nối sự tham gia và chia sẻ của các chuyên gia, học giả, các nhà quản lý, doanh nghiệp, giảng viên và sinh viên về tri thức hiện đại, kinh nghiệm phong phú và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Ngoại thương (FTU) và Hiệp hội phát triển nhân lực logistics Việt Nam (VALOMA) đồng tổ chức Hội thảo khoa học thường niên về logistics và quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam (Annual Conference on Logistics and Supply Chain Management of Vietnam – CLSCM) cấp quốc gia. Chủ đề hội thảo năm 2021 là “Phát triển hoạt động logistics và chuỗi cung ứng Việt Nam trong bối cảnh mới”.

Ban tổ chức hội thảo trân trọng kính mời Quý vị tham gia viết bài (bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh) và gửi bài trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 theo địa chỉ sau:

  1. Th.s Lê Mỹ Hương, email: huonglm@ftu.edu.vn; Tel: 0971780133
  2. Th.s Phạm Thị Hiền Minh, email: minhpth@ftu.edu.vn; Tel: 0966258888