DANH SÁCH HỘI VIÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và các hoạt động mang lại giá trị và tạo ra sự kết nối cho các hội viên của Hiệp hội.

Năm 2017, trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam (VLF) được tổ chức tại Hà Nội, 16 cơ sở đào tạo trong cả nước đã tham gia Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác đào tạo trong lĩnh vực logistics, thành lập nên Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy liên kết giữa các cơ sở đào tạo logistics; chuẩn hoá, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về logistics, tăng tính kết nối với doanh nghiệp và thực tiễn.

Ngày 30/04/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 568/QĐ-BNV cho phép thành lập Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam ( trên cơ sở Mạng lưới Đào tạo Logistics Việt Nam), viết tắt là VALOMA (Viet Nam Association for Logistics Manpower Development). Tại thời điểm thành lập, VALOMA đã thu hút 89 Hội viên, bao gồm 70 Hội viên cá nhân, 2 Hội viên doanh nghiệp và 17 Hội viên là cơ sở giáo dục đào tạo ngành logistics.

Năm 2021 là năm đầy biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, gây khó khăn nhất định trong việc triển khai các hoạt động của Hiệp hội. Song năm 2021, số lượng hội viên đã tăng đáng kể so với năm 2020, từ 89 thành viên lên 209 thành viên, với 147 Hội viên cá nhân, 34 Hội viên doanh nghiệp và 28 Hội viên là cơ sở đào tạo.

Tính đến hết năm 2022, Hiệp hội đã có thêm sự tham gia của 62 Hội viên mới, nâng tổng số thành viên của Hiệp hội lên 351 Hội viên, bao gồm 252 Hội viên cá nhân (chiếm 71,79%), 50 Hội viên doanh nghiệp (chiếm 14,25%) và 49 Hội viên là các cơ sở đào tạo (chiếm 13,96%). Điều này đã minh chứng rất rõ nét cho sự ảnh hưởng và lan tỏa của Hiệp hội trên phạm vi cả nước.

Tính đến hết Tháng 6 năm 2023, Hiệp hội đã có thêm sự tham gia của 40 Hội viên mới, nâng tổng số thành viên của Hiệp hội lên 391 Hội viên, bao gồm 282 Hội viên cá nhân (chiếm 72,12%), 56 Hội viên doanh nghiệp (chiếm 14,32%) và 53 Hội viên là các cơ sở đào tạo (chiếm 13,55%). Điều này đã minh chứng rất rõ nét cho sự ảnh hưởng và lan tỏa của Hiệp hội trên phạm vi cả nước.

Nếu xem xét theo khu vực địa lý, Hội viên VALOMA phân bố trên cả 3 miền trong nước. Tại miền Bắc, số lượng Hội viên hiện tại là 183, chiếm 46,8% tổng số hội viên; trong đó có 134 Hội viên cá nhân, 26 Hội viên doanh nghiệp và 23 Hội viên cơ sở đào tạo. Số lượng hội viên tại miền Nam đang là 181, chiếm 46,29%; trong đó có 126 Hội viên cá nhân, 30 Hội viên Doanh nghiệp và 25 Hội viên là cơ sở đào tạo. Hiện số lượng hội viên tại miền Trung còn tương đối ít, dừng lại ở mức 27 Hội viên, chiếm 6,91% với 22 Hội viên cá nhân, 5 Hội viên là cơ sở đào tạo và chưa có Hội viên doanh nghiệp. Song con số này chắc chắn sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành logistics nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.