KẾ HOẠCH XÉT HỌC BỔNG VALOMA DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-BCH ngày 09/07/2022 của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam về việc Thành lập Quỹ Học bổng VALOMA;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-BCH ngày 09/07/2022 của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam về việc Ban hành Quy chế xét duyệt học bổng VALOMA và quản lý Quỹ Học bổng VALOMA;

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-BCH ngày 12/07/2022 của Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam về việc Thành lập và bổ nhiệm nhân sự Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng VALOMA;

Hội đồng quản lý Quỹ học bổng VALOMA thông báo về Kế hoạch xét học bổng VALOMA dành cho sinh viên Năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thông báo cho các sinh viên từ các cơ sở đào tạo trong cả nước về kế hoạch xét duyệt học bổng Valoma duyệt năm 2023 của Quỹ học bổng VALOMA dành cho sinh viên.

– Giới thiệu, giao lưu, xây dựng hình ảnh cho học bổng VALOMA – học bổng dành cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học hệ chính quy là thành viên của Hiệp hội VALOMA có thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu về logistics và quản lý chuỗi cung ứng, hoặc có nỗ lực theo đuổi ngành học trong điều kiện khó khăn.

– Khen thưởng, tìm ra những gương mặt học tập xuất sắc trong lĩnh vực LSCM, bồi dưỡng, hỗ trợ và gây dựng nhân tố cho phát triển nguồn nhân lực logistics của đất nước.

– Truyền thông Quỹ học bổng VALOMA tới các doanh nghiệp quan tâm tài trợ

  1. KẾ HOẠCH

– 01/08/2023 – 05/08/2023: Gửi công văn tới các Cơ sở đào tạo trên toàn quốc (lưu ý các Cơ sở đào tạo là Hội viên của VALOMA)

– 01/09/2023 – 30/09/2023: Nhận hồ sơ xét học bổng Valoma dành cho sinh viên từ các Cơ sở đào tạo

– 01/10/2023 – 30/10/2023: Tổ chức chấm và xét học bổng Valoma dành cho sinh viên

– Ngày 26/11/2023: Tổ chức lễ trao học bổng dành Valoma dành cho sinh viên tại TP.HCM (kết hợp với ngày tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2023)

  1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN TRAO HỌC BỔNG

– Thời gian (dự kiến): dự kiến 16h00 – 17h00 ngày 26/11/2023 (Chủ nhật)

– Địa điểm (dự kiến): TP.Hồ Chí Minh

Xem thông tin giới thiệu chi tiết về Quỹ Học bổng VALOMA tại link sau:  https://valoma.vn/quy-hoc-bong/quy-hoc-bong-valoma-sinh-vien-logistics/