Introduction to Warehouse Operations/ Giới thiệu về Khai thác kho hàng

Tài liệu: Introduction to Warehouse Operations/ Giới thiệu về Khai thác kho hàng

Tác giả: Operation Department of Nippon Express Co.,Ltd/ Phòng Khai thác của Nippon Express Co.,Ltd

Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Mô tả chung: Tài liệu này không phải giáo trình hay các sách tham khảo thông thường, mà là một bản hướng dẫn do chính Nippon Express Co.,Ltd xây dựng dựa trên các tình huống thực tế nhằm đào tạo nhân lực toàn cầu của doanh nghiệp, qua đó củng cố chất lượng dịch vụ cũng như đáp ứng yêu cầu khách hàng. Nội dung của tài liệu tập trung vào các kiến thức cơ bản về quản lý khai thác kho hàng, nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý chất lượng và quản lý an toàn trong kho hàng.

Các nội dung chính: Tài liệu bao gồm các nội dung chính như sau:

  • Chương 1. Thiết kế kho hàng. Chương 1 giới thiệu các khu vực chức năng trong kho hàng, tính toán thiết kế các khu vực chức năng trong kho, các cách xếp hàng trong kho, các biến pháp phòng ngừa đổ hàng, các phương pháp quản lý vị trí hàng trong kho và các phương pháp chọn lọc lấy hàng
  • Chương 2. Khai thác hàng lưu kho. Chương 2 giới thiệu các phương pháp quản lý chất lượng của hàng hóa lưu kho, bao gồm quản lý nhiệt độ, độ ẩm, phòng ngừa côn trùng, phòng ngừa hỏa hoạn… cũng như phương pháp quản lý hàng tồn trữ.
  • Chương 3. Khai thác trang thiết bị xếp dỡ hàng hóa. Chương 3 giới thiệu quy trình và các phương pháp nhập hàng, xuất hàng, phân phối hàng hóa cũng như việc sử dụng các KPI trong logistics.
  • Chương 4. Khai thác an toàn. Chương 4 giới thiệu quy tắc 5S, các kiến thức cơ bản về an toàn trong kho hàng, đặc biệt là các tình huống tai nạn và phòng ngừa tai nạn do xe nâng.

Lưu ý khi sử dụng trong đào tạo, huấn luyện: Đây là một tài liệu hữu ích cho đào tạo, huấn luyện về quản lý và khai thác kho hàng, với các lý do sau đây:

  • Tài liệu viết bằng tiếng Anh, giúp bổ sung và nâng cao tiếng Anh chuyên ngành về kho hàng

Ví dụ về mô tả kết cấu các khu vực chức năng của 1 kho hàng phân phối

  • Tài liệu trực quan, sinh động, không nặng về lý thuyết hàn lâm. Các lý thuyết cơ bản được trình bày ngắn gọn, súc tích. Nhiều hình ảnh và ví dụ minh họa.

Ví dụ về mô tả các kỹ thuật xếp hàng trên cao bản

  • Chương 1 về thiết kế kho hàng có cung cấp công thức, ví dụ minh họa trực quan, dễ hiểu và dễ ứng dụng.
  • Rất chi tiết về các loại phương tiện, cơ sở vật chất dùng trong kho hàng như các loại xe nâng, các loại giá hàng, các loại cao bản … có so sánh, phân tích để người học nắm được đặc điểm khai thác và hiểu cách sử dụng phù hợp

Ví dụ về mô tả các loại giá để hàng trong kho

Ví dụ về mô tả các loại xe nâng dùng trong kho hàng

  • Rất tốt để đào tạo, huấn luyện an toàn trong kho hàng, đặc biệt là an toàn với xe nâng. Chương 4 có các tình huống tai nạn có thể dùng để huấn luyện nhận biết nguyên nhân, đề xuất biện pháp phòng ngừa …

Ví dụ về một tình huống tai nạn trong kho hàng

  • Tuy nhiên, tài liệu tập trung cho kho hàng phân phối mà thiếu các hướng dẫn chi tiết cho các loại kho chuyên biệt như kho CFS, kho ngoại quan, kho lạnh, trung tâm phân loại hàng thương mại điện tử…

Người viết giới thiệu: TS. Nguyễn Minh Đức

Giám đốc Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong – Nhật Bản tại Việt Nam,

Trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Các bạn có thể xem tại liệu TẠI ĐÂY