BẢN TIN VALOMA THÁNG 9/2023

1. Sự kiện nổi bật VALOMA tham quan Nhà máy của Honda Sáng ngày 21/09/2023, thực hiện chủ trương tăng cường mở rộng kết nối hợp tác giữa VALOMA và các đơn vị đối tác, Ban Đối ngoại VALOMA đã kết nối và tổ chức chuyến tham quan thực tế chuỗi cung ứng tại Nhà […]