Hội viên là cá nhân

Hội viên là cá nhân Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động mang lại […]

Hội viên là cơ sở đào tạo

Hội viên là cơ sở đào tạo Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động […]

Hội viên là doanh nghiệp

Hội viên là doanh nghiệp Với mục đích quy tụ những cá nhân tổ chức có chung mục tiêu phát triển ngành logistics Việt Nam, Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) đã từng bước xây dựng mạng lưới hội viên trên toàn quốc và tổ chức nhiều hoạt động mang lại […]

CÔNG BỐ QUỸ HỌC BỔNG VALOMA DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH LOGISTICS TẠI CÁC TRƯỜNG HỘI VIÊN

Ngày 09 tháng 7 năm 2022, Ban Chấp hành Hiệp hội đã ban hành Quyết định số 54/QĐ-BCH thành lập Quỹ Học bổng VALOMA. Cùng với đó, Ban Thường vụ Hiệp hội cũng ban hành các Quyết định về Quy chế xét duyệt học bổng VALOMA và thành lập Hội đồng Quản lý Quỹ nhằm […]

VALOMA VÀ TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT TỔ CHỨC TOẠ ĐÀM: “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC LOGISTICS THÔNG QUA ĐÀO TẠO GẮN VỚI TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN”

Ngày 7 tháng 5 năm 2022, Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) và Trường Đại học Thủ Dầu Một (Bình Dương) tổ chức tọa đàm: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực logistics thông qua đào tạo gắn với trải nghiệm thực tiễn”. Buổi tọa đàm với sự tham gia của […]